Russisch


Russisch

Rusland / Siberië in Mondo Verde

De Siberische steur is een heel goed voorbeeld van een prehistorisch dier. Hun oorsprong ligt in de Siberische wateren, ze zijn in de loop van de tijd geëvolueerd tot zout- en zoetwatervis. Tegenwoordig is de Siberische steur evenals andere uitheemse steuren in Nederland en andere landen geïntroduceerd. In Nederland komt de steur vooral voor in rivieren en voedt hij zich met allerhande bodemdiertjes als insectenlarven en wormen. De meeste steuren zijn trekvissen, ze paaien bovenstrooms. Weinig steuren wagen zich in open zee nabij de kust. De meeste soorten worden gekwalificeerd als kwetsbaar, bedreigd of kritisch bedreigd. Enkele steursoorten worden gevangen voor hun kuit, waaruit kaviaar wordt gemaakt. Doordat juist de geslachtsrijpe vrouwtjes van “kaviaarsteuren” worden gevangen voordat ze voor nageslacht hebben gezorgd, zijn deze soorten erg kwetsbaar voor overbevissing. Ook zijn steuren gevoelig voor milieuverontreiniging, waardoor het heel belangrijk is te zorgen voor kwalitatief goed water. In hun oorspronkelijke leefgebied hadden de steuren heel zuiver water, doordat er vele bergriviertjes en watervallen uitmonden.

Deze beekjes komen ook uit op de grote vijver in Rusland op Mondo Verde waar de steuren een geweldig mooie leefomgeving hebben.