Fotoreportages


FOTOREPORTAGES

Mondo Verde is een geliefd decor voor fotografen vanwege de prachtige tuinen, de bijzondere gebouwen en boeiende sfeer.
Voor het maken van bruids- en communiereportages, gelden de volgende tarieven (*):

Volwassenen

 € 18,50 p.p. 

 

Kinderen 3 t/m 12 jaar  

 € 15,- p.p.

 

Parkeermunt 

 € 7,50

 

Professionele fotograaf

€ 7,50 en gratis parkeermunt 

 

Communiekantje

 € 7,50

 

(*) Tarieven geldig tot en met 31.12.2022

Seizoenskaarthouders betalen net als gewoonlijk € 5,- per bezoek.

  • Voor het maken van alle andere foto- en videoreportages c.q. geposeerde opnames moet vooraf schriftelijk toestemming worden verkregen.
  • Het maken van erotisch getinte opnames is ten strengste verboden. 
  • Het maken van (semi)professionele fotoshoots van minderjarigen is niet toegestaan.
  • Voor het maken van reportages -anders dan bruids- en communiereportages- gelden de normale entreeprijzen.
  • Voor professionele opnames die een commercieel doel dienen wordt een uitkoopsom per dag gevraagd.


Voor alle opnames gelden de volgende huishoudelijke regels:

1. De opname moet plaatsvinden binnen de reguliere openingstijden.
2. Auto’s kunnen niet het park in. Materiaalvervoer moet dus via zelf meegebrachte steekwagens.
3. Dagbezoek mag niet gehinderd worden en er moet altijd vrije doorgang zijn.
4. Er mogen geen aanpassingen worden aangebracht aan flora, fauna, gebouwen en materialen binnen het park.
5. Mondo Verde heeft geen (afsluitbare) ruimte t.b.v. omkleden, visagie en/of het opbergen van goederen.