China


China

China in Mondo Verde

China heeft de meeste inwoners ter wereld, op dit moment staat de teller op 1.3 miljard personen. Het meest bekende stukje China is waarschijnlijk toch wel de Chinese Muur, dit bouwwerk is met een lengte van ruim 6000 km zo groot dat het zelfs vanaf de maan te zien zou zijn. Dit laatste schijnt echter ook weer niet helemaal waar te zijn, hoewel de muur wel vanaf het internationale ruimtestation ISS waargenomen is.

De muur is in Mondo Verde in China nagebootst, om bezoekers enerzijds de grootsheid van dit majestueuze bouwwerk te tonen en anderzijds om op unieke wijze te laten ervaren hoe ingrijpend een dergelijk menselijk bouwwerk is voor de omliggende natuur. Hoewel het natuurlijk niet mogelijk is om de hele muur te laten zien, is de muur in Mondo Verde toch heel waarheidsgetrouw. De hoekige lijn symboliseert hoe de echte muur om landschappelijke elementen heen is gebouwd. De aangebrachte overkapping is terug te leiden op de originele wachttorens.

Om genoeg huizen te bouwen voor alle inwoners van China en om voldoende bruikbare landbouwgrond te hebben om al die mensen te kunnen voeden, zijn in de afgelopen eeuwen heel veel bosrijke gebieden gekapt. Hierdoor blijft er steeds minder plaats over voor diverse diersoorten, zoals de reuzenpanda, om ongestoord te leven en zich voort te planten. De Chinese regering heeft gelukkig wel beschermende maatregelen genomen om de reuzenpanda te redden. Ook dierentuinen over de hele wereld ondernemen met uitgebalanceerde fokprogramma´s pogingen om bedreigde diersoorten zoals de reuzenpanda te helpen voort te bestaan. Ze planten zich echter zowel in het wild als in dierentuinen maar zeer langzaam voort, er wordt geschat dat er nog circa 1400-1600 panda's in het wild bestaan. Wereldwijd zijn er, buiten China, slechts dertien dierentuinen met reuzenpanda's. De meeste reuzenpanda's die buiten China leven zijn eigendom van de Chinese overheid en worden voor ongeveer 10 jaar aan dierentuinen uitgeleend.

Mondo Verde toont bovendien buitengewone aandacht voor diersoorten die in moeilijkheden verkeren door te participeren in fokprogramma’s als het EEP, om zo de instandhouding van de soort te bespoedigen. EEP = European Endangered species Programme: EEP's zijn fokprogramma's voor bedreigde diersoorten met als doel dat de soort door middel van fokken behouden blijft in dierentuinen en eventueel terugzetten in de natuur.

Een selectie van bijzondere flora in China

De Kornoelje (Cornus) is een geslacht van dertig tot vijftig soorten struikachtige planten en bomen in de kornoeljefamilie (Cornaceae). Veel soorten hebben tegenoverstaande bladeren, maar bij enkele soorten staan ze afwisselend. De vrucht is een steenvrucht met een of twee zaadjes. De Cornus florida is een opvallende verschijning, zeker in bloei en in de herfst. Deze heester wordt ongeveer 2 tot 2.5 meter hoog en bloeit in de periode april-mei. In de nazomer gaan de blaadjes hangen waarbij de indruk zou kunnen ontstaan dan de plant ziek is. Het is echter slechts een aankondiging van de naderende herfst. In de herst krijgt deze kornoelje een fraaie diepe herfstkleur. Cornus satumi heeft rozerode schutbladeren, wordt ongeveer 3 meter hoog en bloeit ook in de periode mei-juni. Het bijzondere aan deze variant is dat het bloemetje liggend, dus in horizontale stand, groeit op de steel. De bloei kan wel 5 tot 6 weken duren. Na de bloei vormt deze Kornoelje purperrode vruchten, de herfstkleur is diep purperrood. Cornus satumi staat graag op een zonnige standplaats, waarbij de bodem goed waterdoorlatend moet zijn. Deze heester kan het beste aangeplant worden als solitairplant.

De fluweelboom (Rhus typhina) is een plant uit de pruikenboomfamilie (Anacardiaceae). En wordt tot zo’n 4,5 m hoog. De Nederlandse naam azijnboom heeft de boom te danken aan de zure vruchten. De soort komt in rotsachtige, zanderige gebieden en op opengevallen plaatsen in het bos voor. De boom komt steeds meer in Nederland in het wild voor, vooral in de omgeving van de stad. Het exemplaar in Mondo Verde is een vrouwelijke boom, dit is te zien aan de bloemen die een 10-20 cm lange, dichte, donzige, kaarsachtige pluim of toorts vormen. De mannelijke bloemen vormen een ijlere pluim.

 

Galerij China